คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมลาหู่ในประเทศไทย

นายวุฒิพงษ์  สวรรค์โชติ

นายกสมาคม

นายสุรชาติ  ขจรทวีไพศาล

อุปนายก คนที่ 1

นายจำลอง  ปอคำ

อุปนายก คนที่ 2

นางสาวปวรรัตน์  แสนภู

เหรัญญิก

นายอัครพงค์  เลิศพิชัยภูษิต

ประชาสัมพันธ์

นายสิทธิพงษ์  สิริบุญ

นายทะเบียน

นายไกรวิชญ์  แสงฮอง

ปฏิคม

นายเฉลิมชัย  ธรรมบัณฑิต

กรรมการ

นายอภินันท์  รัตนพิมลพันธ์

กรรมการ

นายยูเซฟ  คนสวรรค์

กรรมการ

นางสาวอมรรัตน์  รัตนาชัย

เลขานุการ

โพสต์เมื่อ :
2562-11-05 12:50:55
 232
ผู้เข้าชม

LAHU-TH.COM

สถิติการเข้าชมทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์