เวทีครบรอบ 1 ปี

เวทีครบรอบ 1 ปี

12 กรกฎาคม 2563 สถาปนาครบรอบ1ปี สมาคมลาหู่ในประเทศไทย คณะการสมาคม ได้มีเวทีสรุป ทบทวน การขับเคลื่อนงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา หลายๆด้าน ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผนงานกิจกรรม โครงการ งบประมาณ บุคลากร การระดมทุน และกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงรุกมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายองค์กร ขอบคุณทุกท่านช่วยกันสะท้อน.
On July 12/2020, the thailand lahu associations had its one year anniversary of The Lahu Association of Thailand, The committee meeting minutes where summarized and reviewed
Strategies,tactical work plans, project activities, budgets, personal funding and regulations agree to move forward and use proactive work approach to increase efficiency. This will lead to organizations goals and we give many thanks to everyone for sharing and participating.
โพสต์เมื่อ :
2563-07-14 12:18:38
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2563-07-14 12:50:55
โดย :
 76
ผู้เข้าชม
คะแนน

LAHU-TH.COM

สถิติการเข้าชมทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์