ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2563-07-14 12:52:20
12 กรกฎาคม 2563 สถาปนาครบรอบ1ปี สมาคมลาหู่ในประเทศไทย คณะการสมาคม ได้มีเวทีสรุป ทบทวน การขับเคลื่อนงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา หลายๆด้าน ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผนงานกิจกรรม โครงการ งบประมาณ บุคลากร การระดมทุน และกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงรุกมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายองค์กร ขอบคุณทุกท่านช่วยกันสะท้อน. On July 12/2020, the thailand lahu associations had its one year anniversary of The Lahu Association of Thailand, The committee meeting minutes where summarized and reviewed Strategies,tactical work plans, project activities, budgets, personal funding and regulations agree to move forward and use proactive work approach to increase efficiency. This will lead to organizations goals and we give many thanks to everyone for sharing and participating.
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
83 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2563-07-14 12:18:38
จัดเวทีถอดบทเรียนครบรอบ 1 ปี การจัดตั้งสมาคมในประเทศไทย
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
75 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2562-12-18 14:49:33
#มหกรรมชนเผ่าสีสันคนบนดอย ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 ณ บ้านห้วยมะซาง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
237 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2562-12-13 11:59:50
เรียน คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน สมาคมลาหู่ในประเทศไทย ขอเรียนเชิญคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย และขอเชิญชวนพี่น้องลาหู่มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกและร่วมประชุมได้ค่ะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมพร้อมเพียงกัน อมรรัตน์ รัตนาชัย(นาซึขะ) เลขานุการ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
93 ผู้เข้าชม
393 ผู้เข้าชม

LAHU-TH.COM

สถิติการเข้าชมทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์